Kdo jsme?Českomoravská jednota neslyšících je nestátní nezisková organizace, zapsaný spolek, který sjednocuje osoby se sluchovým postižením. Působí v brněnském, olomouckém, břeclavském, plzeňském regionu, v Praze a nově i v královéhradeckém a kroměřížském regionu. Je spolkem pro sluchově postižené, založeným na společných zkušenostech, historii, přání a pomoci. Českomoravská jednota neslyšících vznikla v Brně v roce 1998 sdružením jednotlivých regionálních zapsaných spolků. Záměrem vytvoření sjednocující organizace bylo zastřešit činnost dlouhodobě fungujících, ale regionálně roztříštěných organizací sluchově postižených a efektivně podporovat jejich vzájemnou spolupráci.