CíleSvou činností se snažíme odstranit komunikačních bariéry ve světe sluchově postižených. Cíle Českomoravské jednoty neslyšících jsou zejména:
  • pomáhat sluchově postiženým naučit se „slyšet“ jiným způsobem
  • ukázat sluchově postiženým a jejich rodinám způsob, jak s tímto handicapem prožít plnohodnotný život
  • pomáhat sluchově postiženým uplatňovat stejná práva, povinnosti a možnosti jako má kdokoli jiný