Co děláme?Nejvýznamnějšími projekty Českomoravské jednoty neslyšících jsou:
  • provozování poradenských a sociálních služeb v rámci denního stacionáře
  • vytvoření série kurzů znakové řeči na CD
  • iniciace a podpora telefonní operátorské služby pro neslyšící
  • zvyšování práceschopnosti sluchově postižených a asistence při vyhledávání pracovních příležitostí
  • vytváření pozitivního sociálního a legislativního prostředí pro sluchově postižené