PosláníUsilujeme o to být organizací, která odstraňováním komunikačních bariér pomáhá sluchově postiženým stát se sebevědomými a nezávislými lidmi.