Logo ČMJN

O nás
Českomoravská jednota neslyšících


Kdo jsme ?

Českomoravská jednota neslyšících je nestátní nezisková organizace, zapsaný spolek, který sjednocuje osoby se sluchovým postižením.

Působí v brněnském, olomouckém, břeclavském, plzeňském regionu, v Praze a nově i v královéhradeckém a kroměřížském regionu.

Je spolkem pro sluchově postižené, založeným na společných zkušenostech, historii, přání a pomoci.

Českomoravská jednota neslyšících vznikla v Brně v roce 1998 sdružením jednotlivých regionálních zapsaných spolků.

Záměrem vytvoření sjednocující organizace bylo zastřešit činnost dlouhodobě fungujících, ale regionálně roztříštěných organizací sluchově postižených a efektivně podporovat jejich vzájemnou spolupráci.

Poslání Českomoravské jednoty neslyšících, z. s.

Usilujeme o to být organizací, která odstraňováním komunikačních bariér pomáhá sluchově postiženým stát se sebevědomými a nezávislými lidmi.

Cíle Českomoravské jednoty neslyšících, z. s.

Svou činností se snažíme odstranit komunikačních bariéry ve světe sluchově postižených.

Cíle Českomoravské jednoty neslyšících jsou zejména:
pomáhat sluchově postiženým naučit se „slyšet“ jiným způsobem
ukázat sluchově postiženým a jejich rodinám způsob, jak s tímto handicapem prožít plnohodnotný život
pomáhat sluchově postiženým uplatňovat stejná práva, povinnosti a možnosti jako má kdokoli jiný

Organizační struktura Českomoravské jednoty neslyšících, z. s.

Českomoravská jednota neslyšících sdružuje nezávislé organizace, které mají vlastní právní subjektivitu.
Nejvyšším orgánem Českomoravské jednoty neslyšících je valná hromada, kterou tvoří delegovaní zástupci jednotlivých sdružení v čele s předsedou.

Co děláme ?

Nejvýznamnějšími projekty Českomoravské jednoty neslyšících jsou:
provozování poradenských a sociálních služeb pro osoby se sluchovým postižením
vytvoření série kurzů znakové řeči na CD
iniciace a podpora telefonní operátorské služby pro neslyšící
zvyšování práceschopnosti sluchově postižených a asistence při vyhledávání pracovních příležitostí
vytváření pozitivního sociálního a legislativního prostředí pro sluchově postižené

Děkujeme

Činnost se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR.

ČESKOMORAVSKÁ JEDNOTA NESLYŠÍCÍCH, Z. S.

O nás

Členské organizace ČMJN


UNIE NESLYŠÍCÍCH BRNO, Z. S.

Sídlo organizace: Palackého třída 114, 612 00, Brno - Královo Pole
Organizační forma: zapsaný spolek
IČO: 65761201
Registrace: spolkový rejstřík Krajského soudu v Brně, oddíl L, vložka 6947
Číslo účtu: 1354105349/0800 u České spořitelny a. s., Brno
Statutární zástupce: Petra Lištvanová
Kontaktní osoby: Alena Kratochvílová, Ivan Poláček
Telefon: +420 541 245 321
Mobil: +420 725 605 216
E-mail: info@unb.cz
Webová adresa: https://www.unb.cz/

OBLASTNÍ UNIE NESLYŠÍCÍCH OLOMOUC, Z. S.

Sídlo organizace: Jungmannova 972/25, 779 00, Olomouc
Organizační forma: zapsaný spolek
IČO: 66932246
Registrace: L 3969 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Číslo účtu: 27-4181160297/0100 u Komerční banky a. s., Olomouc
Statutární zástupce: Pavel Pastrnek
Kontaktní osoby: Jana Menšová
Mobil: +420 777 959 722
E-mail: ounol@ounol.cz
Webová adresa: http://www.ounol.cz/

PLZEŇSKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH, Z. Ú.

Sídlo organizace: Divadelní 310/1a, Jižní Předměstí, 301 00, Plzeň
Organizační forma: zapsaný ústav
IČO: 68782098
Registrace: rejstřík ústavů vedený u Krajského soudu v Plzni, spisová zn.: U 125
Číslo účtu: 6878209838/2010 u Fio banky a. s., Plzeň
Ředitelka ústavu: Jaroslava Říhová
Kontaktní osoby: Bc. Klára Voráčková
Centrum sociálních služeb - AUT: Divadelní 310/1a, Jižní Předměstí, 301 00, Plzeň
Centrum sociálních služeb - LOC: Kaznějovská 1758/43, Bolevec, 323 00, Plzeň
Mobil: +420 777 875 460, +420 774 273 996
Mobil - sociální služba: +420 777 649 899
Datová schránka: ysaric9
E-mail: posta@pun.cz
Webová adresa: https://www.pun.cz/

SPOLEK NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV, Z. S.

Sídlo organizace: Náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav
Kancelář: 17. listopadu 1a, 690 02, Břeclav (Dům školství – 2. patro)
Organizační forma: zapsaný spolek
IČO: 26527073
Registrace: spolkový rejstřík Krajského soudu v Brně, oddíl L, vložka 8515
Číslo účtu: 2601718762/2010 u Fio banky a. s., Břeclav
Statutární zástupce: Mgr. et Bc. Lenka Doušová
Kontaktní osoby: Bc. Noema Čapková
Mobil: +420 727 879 624, +420 722 719 101
E-mail: snbreclav@seznam.cz
Webová adresa: https://www.snbreclav.cz/

TICHÝ SVĚT, O. P. S.

Sídlo organizace: Na Strži 1683/40, 140 00, Praha 4
Organizační forma: obecně prospěšná společnost
IČO: 26611716
Registrace: Městský soud v Praze pod spisovou značkou O 1485
Číslo účtu: 2426025001/5500 u Raiffeisen Bank, Praha
Statutární zástupce (ředitel společnosti): Mgr. Marie Horáková
Kontaktní osoby: Mgr. Marie Horáková
Mobil: +420 720 996 089
E-mail: tichysvet@tichysvet.cz
Webová adresa: https://www.tichysvet.cz/

PORADENSKÉ CENTRUM PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ KROMĚŘÍŽ, O. P. S.

Sídlo organizace: Velehradská 625, 767 01, Kroměříž
Organizační forma: obecně prospěšná společnost
IČO: 29314747
Registrace: Krajský soud v Brně, Oddíl O, vložka 480
Číslo účtu: 3220959399/0800 u České spořitelny a. s., Kroměříž
Statutární zástupce (ředitel společnosti): Drahomíra Kunčarová
Kontaktní osoby: Drahomíra Kunčarová
Mobil: +420 777 957 085 (jen SMS)
E-mail: draha.kuncarova@volny.cz
Webová adresa: https://www.chcislyset.cz/

HRADECKÉ CENTRUM PRO OSOBY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM, O. P. S.

Sídlo organizace: Milady Horákové 504, 500 06, Hradec Králové
Organizační forma: obecně prospěšná společnost
IČO: 01994352
Číslo účtu: 2500468100/2010 u Fio banky a. s., Hradec Králové
Statutární zástupce (ředitel společnosti): Bc. Michal Procházka, DiS.
Kontaktní osoby: Bc. Michal Procházka, DiS.
Mobil: +420 773 592 326 (SMS)
E-mail: prochazka.m@hradeckecentrum.cz
Webová adresa: https://www.hradeckecentrum.cz/

ČESKOMORAVSKÁ JEDNOTA NESLYŠÍCÍCH, Z. S.

Členské organizace

Stanovy ČMJN


ČESKOMORAVSKÁ JEDNOTA NESLYŠÍCÍCH, Z. S.

Stanovy

Projekty ČMJN


DEAFVOC

EQUAL

EUROSIGNS 1

EUROSIGNS 2

JOS

SP CSR a trh práce pro OZP

TELEKOMUNIKAČNÍ CENTRUM NESLYŠÍCÍCH
VOGS

ČESKOMORAVSKÁ JEDNOTA NESLYŠÍCÍCH, Z. S.

Projekty

ČESKOMORAVSKÁ JEDNOTA NESLYŠÍCÍCH, Z. S.

Výroční zprávy

Kontaktní údaje ČMJN


Sídlo organizace:

Českomoravská jednota neslyšících, z.s.
Palackého třída 114
612 00, Brno - Královo Pole
Česká republika
Kontaktní osoba: Alena Kratochvílová
BÚ: 1354107379/0800 u ČS, a. s., Brno

ČESKOMORAVSKÁ JEDNOTA NESLYŠÍCÍCH, Z. S.

Kontakt